Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
04/KH-PGDĐT28/02/2023Phòng GD-ĐT Huyện Cầu NgangKế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và [...] Tải về
20/QĐ-UBND22/02/2023Phòng GD-ĐT Huyện Cầu NgangKế hoạch số 20/KH-UBND của UBND huyện Cầu Ngang về việc thực hiện Kế hoạch hành động của [...] Tải về
2975/QĐ-UBND30/09/2022Phòng GD-ĐT Huyện Cầu NgangQuyết định số 2975/QĐ-UBND v/v công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc [...] Tải về
30/TB-UBNDPhòng GD-ĐT Huyện Cầu NgangThông báo UBND tỉnh về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018 Tải về
VB-20/0420/04/2018Phòng GD-ĐT Huyện Cầu NgangVăn bản chiều ngày 20/04 Tải về